Landsfestivalen for kor i Trondheim, 4-7 juni 2020

Cor Mio pleier å dra på en reise en gang i året. Neste år går turen til Trondheim.