top of page

DIRIGENTEN

:   :   :   :
ALFREDO DE LA NUEZ
Cormio1th_0710.jpg

Cor Mios dirigent er fra Molde, utdannet musiker og musikkviter og har virket i en rekke ledende stillinger i hovedstadens musikk- og kulturliv.

I Cor Mio har han gjennom snart 30 år bidratt med langt mer enn sitt eksotiske navn, og hans nærvær er merkbart i alt hva koret måtte finne på å prestere. Det gode samarbeidet mellom koret og dirigenten vår har gjort de ukentlige øvelsene til noe langt mer enn en et tidsfordriv for en tilfeldig ansamling amatørsangere. Hans musikalske over- oppsyn er en kilde til stadig fornyet inspirasjon. Hans smittende gode humør, og ikke minst hans utålmodige tålmodighet overfor sangere som til stadighet glemmer både tekst og instruksjoner, gjør hver øvelse til et gledelig innslag i tilværelsen.

bottom of page